اپلیکیشنی بر مبنای نیازهای اساسی و مهم جامعه بازاریابی شبکه ای

آنالیز ، تحلیل و هدایت صحیح، در مسیر موفقیت

هدایت بازاریاب در مسیر صحیح پیشرفت و موفقیت

درباره اپلیکیشن

networker یک اپلیکیشن جامع برای جامعه بازاریابی شبکه ای است، این اپلیکیشن بر مبنای نیازهای اصلی بازاریابان طراحی و برنامه ریزی شده است تا هدایت کننده ی بازاریاب در مسیر هدف باشد.

اپلیکیشن NETWORKER


برای اولین بار در تجارت بازاریابی شبکه ای
Networker Life Style
سبک زندگی نتورکر موفق

اپلیکیشن راهبر هوشمند
Smart Leader

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
منوی اصلی اپلیکیشن


* آموزش
* بلوکهای موفقیت
* برنامه ریزی
* حسابداری
* گزارشات
* و دیگر امکانات میباشد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
منوی آموزش:


این بخش از اپلیکیشن شامل منتخبی از بهترین و بروزترین آموزش ها در حوزه بازاریابی شبکه ای و موفقیت، از موفق ترین نویسندگان و متخصصان جهان در این زمینه میباشد که در قالب ویدئوهای آموزشی، انگیزشی، کتابخانه، خلاصه کتاب صوتی و پادکست تهیه شده است. محتوای این بخش توسط تیمی حرفه ای، متخصص و با تجربه تهیه، تدوین و بروز رسانی میشود.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
منوی بلوک های موفقیت:


این بخش از اپلیکیشن قابلیت هدفگذاری SMART ، مشخص کردن تعهدات روزانه، ماهیانه و سالیانه و برنامه ریزی قدم به قدم برای رسیدن به موفقیت در بازاریابی شبکه ای را دارد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
در بخش بلوک های موفقیت:


امکان انتخاب هدف با تاریخ، زمان و هزینه مورد نیاز و همچنین گزارش و نمایش نمودار میزان پیشرفت تا دستیابی به هدف

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
در بخش بلوک های موفقیت:


امکان مشخص کردن تعهدات روزانه، ماهیانه، سالیانه و همچنین گزارش و نمایش نموداری درصد انجام تعهدات

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
در بخش بلوک های موفقیت:


و امکان نوشتن لیست نفرات و اعتبار بندی آنها با قابلیت برنامه ریزی برای دعوت کردن، معرفی به کار، پیگیری، خرید و آموزش وجود دارد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
در بخش بلوک های موفقیت:


* همچنین قابلیت برنامه ریزی برای انجام کلیه کارهای روزانه، ماهیانه و سالیانه
* گزارش و نمایش کلیه کارهای انجام نشده و ناتمام
* با قابلیت ویرایش برای تلاش مجدد و انجام کار فراهم شده است.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
منوی برنامه روزانه:


* این بخش از اپلیکیشن قابلیت نمایش و یادآوری کلیه کارها و برنامه ریزی های روزانه، با امکان انتخاب تاریخ و نمایش کارهای آینده را دارد.
* قابلیت تیک زدن انجام هر کدام از کارهای روزانه پس از انجام آنها و همچنین قابلیت حذف یا ویرایش برای تغییر تاریخ یا تغییر کار روزانه در این بخش وجود دارد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
منوی گزارشات:


*این بخش از اپلیکیشن کلیه گزارشات عملکردها و فعالیت ها را محاسبه نموده و در نمودارهای مجزا به تفکیک ماه، گزارش و نمایش می دهد.
* همچنین میانگین عملکرد کلی هر ماه را محاسبه نموده، گزارش و نمایش میدهد.
* دراین بخش کاربران اپلیکیشن گزارش تحلیلی و آماری دقیقی از میزان عملکرد و فعالیت های خود دریافت می کنند که می تواند بیشترین تاثیر و آگاهی را در ادامه مسیر موفقیت داشته باشد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
دفترچه یادداشت:


همچنین امکان استفاده از سایر قابلیت های اپلیکیشن مانند:

* دفترچه یادداشت

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر
حسابداری و امور مالی:


* حسابداری

*و دیگر قابلیت هایی که در آینده برای کاربران اضافه خواهند شد.

اپلیکیشن بازاریابی شبکه ای نتورکر

دانلود اپلیکیشن

TOP